Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Загальні положення

 • 1.1. Цей договір між поточним інтернет-магазином далі як «Продавець», та покупцями інтернет-сайту, далі по тексту «Замовник» є договором купівлі-продажу товарів дистанційним способом, мається на увазі через Інтернет-магазин та визначає основні умови замовлення та доставки товарів.
 • 1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаним на інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

 • 2.1. У цій оферті мають такі значення:
  • * «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;
  • * «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронного правочину.
  • * «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
  • * «Покупець» - фізична або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  • * «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

 • 3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.
  Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
  • - добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
  • - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • - обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформления заказа

 • 4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.
 • 4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.
 • 4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).
 • 4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення післяплатою

 • 5.1. Оплата провадиться за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок у гривнях.
 • 5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

 • 6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.

Права та обов'язки сторін:

 • 7.1. Продавець має право:
  - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
 • 7.2. Покупець зобов'язаний:
  - своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
 • 7.3 Покупець має право:
  - оформити замовлення в Інтернет-магазині;

Відповідальність сторін

 • 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • - змінено виробником зовнішній вигляд Товару;
  • - за незначну невідповідність кольорової гами товару може відрізнятись від оригіналу товару виключно через різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
  • - за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;
  • - за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • - за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
  • - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
 • 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Інтернету, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяний його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 • 8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов сьогодення договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, які мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають чи об'єктивно заважають виконанню цього договору, наступ яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.
 • 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

 • 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його публікації на сайті
 • 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 • 9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, яка вказана при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України "Про захист персональних даних".
 • 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договори купівлі-продажу (публічної оферти)
 • 9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»
 • 9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • 9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

 • 10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться відповідно до чинного законодавства України.
 • 10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться за рахунок Покупця.
 • 10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних із доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

 • 11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді на прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронної комерції".
 • 11.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірвано за взаємною згодою сторін досі фактичної доставки товару, шляхом повернення коштів
 • 11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї з сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України. Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин має право відповідно до законодавства України надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.